Add Me!Закрыть меню навигации
Добавь меня!Открытое Меню Категорий

BESPLATNA PRAVNA POMOĆZAKON BESPLATNA POMOĆ

Pri tome pružanje besplatne pravne pomoći mora se temeljiti na takvim načelima, kao što su objektivnost, nepristranost, pravodobnost, jednakost pristupa građana na dobivanje pomoći i zaštite privatnosti pri pružanju.

Sudionici državnog sustava besplatne pravne pomoći su organi izvršne vlasti i im ustanove, organi izvršne vlasti subjekata, državno pravna izleta, odvjetnici i javni bilježnici. U skladu sa zakonom izvršne vlasti regije ima pravo samostalno odlučiti – uspostavljaju li im državne pravne izleta ili privući za pružanje besplatne pravne pomoći odvjetnika. Oni su pozvani odrediti iznos i postupak plaćanja rada odvjetnika i naknadu za svoje troškove za pružanje besplatne pravne pomoći.