Add Me!Закрыть меню навигации
Добавь меня!Открытое Меню Категорий

PRAVNU PODRŠKUPRAVNA PODRŠKA

Format

Dopisnog (daljinski). Za svaki od 12 dijelova treba vidjeti video (od 15 minuta do sat vremena), pročitati poglavlje udžbenika i nekoliko dodatnih članaka i riješiti jedan ili više testova. U toku je predviđeno od dvije obavezne kreativne zadatke u obliku eseja od unakrsne provjere.

Zahtjevi

Naravno ne zahtijeva posebna znanja i posebno dizajniran za ne-pravnike: techies, ekonomiste, poduzetnike i sve koji žele otvoriti svoje poslovanje.