ODVJETNIKA CIJENEUSLUGE ODVJETNIKA CIJENE

Pod danom zapošljavanje odvjetnika podrazumijeva vrijeme u roku od jedne kalendarskih dana kada je odvjetnik obavlja određeni zadatak glavnice, bez obzira na stvarnu dužinu njegov rad.

Pri pružanju odvjetnik pravne pomoći vikendom i praznicima, kao i pružanju pravne pomoći u svezi s polaskom odvjetnika u drugo mjesto, plaća se vrši najmanje u dvostrukom iznosu

Pri pružanju pravne pomoći u svezi s polaskom odvjetnika u drugo naselje, plaćanje prometnih i putnih troškova u ovom slučaju određuje se sporazumom stranaka, ali ne može biti manje vrijednosti od stvarnih troškova odvjetnika