ODVJETNIKA CIVILNIH POSLOVAUSLUGE ODVJETNIKA CIVILNIH POSLOVA

Izbor područja aktivnosti pravnika počinje na trećem, četvrtom tečajevima

Glavne destinacije četiri: kazneno-pravno, javno-pravno, građansko i međunarodno.

Najveći zajednički profil pravno — građanski

Na njega se pripremaju pravnika za brodove, bara, za pravne usluge poduzeća. Studenti, državno pravo, moći će u budućnosti raditi na uređajima te državnih i javnih institucija.

Kazneni profil govori sama za sebe: na njemu se obučavaju buduće istražitelji

Imajte na umu da je izbor nekog profila ne znači da je diplomirao na sveučilištu ne može se baviti u budućnosti drugim destinacijama.

Definitivno, pravno obrazovanje u različitim sveučilištima razlikuje

Tako, Visoka škola za ekonomiju priprema pravnika, s naglaskom na ekonomsku sferu, pa njihova priprema uključuje veliki jedinica za ekonomsko-pravne discipline. U MGIMO je naglasak na međunarodno pravo, tako da studenti povijest međunarodnih odnosa, međunarodnih ekonomskih odnosa, međunarodno javno i privatno pravo