ODVJETNIKA CIVILNIH POSLOVAUSLUGE ODVJETNIKA CIVILNIH POSLOVA

Najveći zajednički profil pravno – građanski. Na njega se pripremaju pravnika za brodove,, bara, za pravne usluge poduzeća. Studenti, državno pravo, moći će u budućnosti raditi na uređajima te državnih i javnih institucija. Kazneni profil govori sama za sebe: na njemu se obučavaju buduće istražitelji. Imajte na umu da je izbor nekog profila ne znači da je diplomirao na sveučilištu ne može se baviti u budućnosti drugim destinacijama.

Definitivno, pravno obrazovanje u različitim sveučilištima razlikuje. Tako, Visoka škola za ekonomiju priprema pravnika, s naglaskom na ekonomsku sferu, pa njihova priprema uključuje veliki jedinica za ekonomsko-pravne discipline. U MGIMO je naglasak na međunarodno pravo, tako da studenti povijest međunarodnih odnosa, međunarodnih ekonomskih odnosa, međunarodno javno i privatno pravo.