PRAVNE POMOĆIPRAVNA POMOĆ

U temelju takvog sustava leže bilateralni i multilateralni ugovori koji uređuju pitanja zaštite, subjekti prava, utvrđivanje nadležnosti pravosudnih tijela za razmatranje spora različitih kategorija i primjenjivim pravnim sustavima, poštivanje procesnih prava stranaca, državljanstva i; sličnim ugovorima uređuje postupak priznavanja stvarnosti različitih dokumenata (potvrda, diploma i sl), izvršenju sudskih naloga, rješenja u sporovima, prosljeđivanje dokumenata, izdavanje kriminalaca i takodaljeje potpisnica niza multilateralnih i bilateralnih ugovora