PRAVNU PODRŠKUPRAVNA PODRŠKA

Format

Dopisnog (daljinski)

Za svaki od dijelova treba vidjeti video (od minuta do sat vremena), pročitati poglavlje udžbenika i nekoliko dodatnih članaka i riješiti jedan ili više testova.

U toku je predviđeno od dvije obavezne kreativne zadatke u obliku eseja od unakrsne provjere

Zahtjevi

Naravno ne zahtijeva posebna znanja i posebno dizajniran za ne-pravnike: techies, ekonomiste, poduzetnike i sve koji žele otvoriti svoje poslovanje