PRAVNU PODRŠKUPRAVNA PODRŠKA

Format

Dopisnog (daljinski). Za svaki od 12 dijelova treba vidjeti video (od 15 minuta do sat vremena), pročitati poglavlje udžbenika i nekoliko dodatnih članaka i riješiti jedan ili više testova. U toku je predviđeno od dvije obavezne kreativne zadatke u obliku eseja od unakrsne provjere.

Zahtjevi

Naravno ne zahtijeva posebna znanja i posebno dizajniran za ne-pravnike: techies, ekonomiste, poduzetnike i sve koji žele otvoriti svoje poslovanje.