Prijava za pravne osobe

prvi korak Ugovor fonda članovima treba podnijeti zahtjev za registraciju u roku od dana nakon odobrenja ugovoraSporazuma o osnivanju drugarstvo bi trebalo biti učinjeno u skladu s"zakonom o partnerstvu", i trebala bi donijeti ovjerenu kopiju. Prema vrsta sadržaja, affiliate ugovor će biti drugačiji, tako da pažljivo pročitate zakon o suradnji pri sklapanju ugovora. Na primjer: članovi partnerstva u slučaju da je knjigovodstvena zakonodavna aktivnost treba biti registriran u Udruge mongol bar i moraju donijeti kopiju certifikata. Ne treba uvjeravati. Ako je uložen novac donijeti izvadak bankovnog računa, ako je uložen robe i robe, onda se to mora odraziti u rezoluciji fonda i minuta susreta, i odobriti popis kapitala, najveći poziciji navedenim u programu.