RADNE SPOROVERADNE SPOROVE

Vrste radnih sporova na subjektima:

individualne radne sporove kada oni utječu na interese pojedinih radnika;

kolektivne radne sporove kada utjecati na interese cijelog radnog kolektiva (na primjer, ako poslodavac kolektivnog ugovora o radu) ili njegova dijela (zasebna strukturne jedinice).

Vrste radnih sporova na, od kojih oni nastaju (proizlaze iz predmet radnog prava):

radne sporove nastale uslijed djela radnog odnosa (na primjer, ali plaće, o nezakonitog otkaza, usporava izdavanje radni staž i sl);

radne sporove koji proizlaze iz djela odnosa, izravno vezanih uz zaposlenje, odnosno, e.

nastaju zbog poremećaja odnosa ali organizaciju i upravljanje radom. Na primjer, ako poslodavac zahtijeva ispunjenje standarda rada, nije osiguran tehnološki proces, ili se zahtijeva da se svi radni zadaci radnici radili u tempu, prelazi uobičajenu brzinu izvođenja zadataka, ili ne idemo radnika s posla, dok on ne ispuni proizvodnja zadatak, i svjetlosnom senzoru, a radnici na sudu priznaju ove zahtjeve kažnjiv;

nastaju zbog poremećaja odnosa za zapošljavanje kod tog poslodavca.

Na primjer, u sudskom postupku može biti ilegalni neuspjeh u zapošljavanju;

nastaju zbog poremećaja u društveno-partnerstva

Na primjer, poslodavac ne ispuni kolektivni ugovor, a radnik u sudskom postupku zahtijeva izvršenje njegovih normi. Obično se takve povrede dovode do skupnoj temelju ugovora o radu spora, ali svoje interese može braniti i svaki radnik pojedinačno;

nastaju zbog poremećaja odnosa na sudjelovanje radnika (njihove reprezentativne vlasti) u upravljanju organizacijom. Na primjer, poslodavac uzima lokalni propisi bez odobrenja primarne organizacija;

nastaju zbog poremećaja odnosa za obuku, prekvalifikaciju i poboljšanje vještine kod tog poslodavca. Na primjer, ako poslodavac zahtijeva od zaposlenika platiti školovanje ili postavljanje probni period nakon uspješnog učenja;

nastaju zbog poremećaja odnosa u materijalnoj odgovornosti stranaka ugovora o radu. Na primjer, poslodavac u kršenje radnog zakonodavstva zaračunava radnika kompletnu štetu u više od njegove prosječne plaće, njegov bi;

nastaju zbog poremećaja odnosa za nadzor i kontrolu. Tako, poslodavac i zaposlenik mogu žaliti protiv nezakonite primjene mjera odgovornosti za kršenje normi zaštite na radu, također, stranke mogu uložiti žalbu na akt o istrazi nesreće, ako se ne slažete s njegovim sadržajem i zaključke;

nastaju zbog poremećaja odnosa u rješavanju radnih sporova. Na primjer, stranka, ne s odlukom komisije za radne sporove, rješenje na sudu, kao i poslodavac može u sudskom postupku priznati drži štrajk nezakonit;

nastaju zbog poremećaja odnosa na obvezno socijalno osiguranje. Na primjer, poslodavac odbija platiti radniku dvodnevni bolovanje, iako po zakonu prva tri dana su plaćeni za račun poslodavca, a radnik je prisiljen obratiti u HGK