STRANICU PRAVNE USLUGESTRANICA PRAVNE USLUGE

Sada ni jedna organizacija ili financijska struktura ne može osjetiti u našoj zemlji u potpunoj sigurnosti

Usluge odvjetnika i pravnika u potražnji i građana za provedbu zaštite svojih javnih i privatnih prava.

Štoviše, još jedan važan aspekt je privatnost pružene usluge fizičkim licima

Pravna pomoć u okviru servisiranja i održavanja ispada pravnim licima i građanima u obliku: usmeno i pismeno savjeta o pravnim pitanjima; izradu i dizajn, pritužbe, peticije i drugih pravnih dokumenata; zastupanja na sudovima opće i posebne nadležnosti i takodalje

Pravni stranica Pravne usluge usmjeren na primjenu i provedbu integriranog pristupa socijalnog partnerstva profesionalne zajednice pravnika za pitanja pravne pomoći tvrtkama i građanima, potrebna kvalificirane pravne usluge. Na web stranici, u okviru besplatne pravne pomoći su odvjetnici vode pravne savjete kako od pravnih, tako i fizičkih lica, uključujući i nemaju materijalne mogućnosti platiti pravne usluge. Nažalost, široke pravne spoznaje u našem društvu još uvijek tek počinju razvijati, ljudi ponekad nemaju pojma o osnovnim pravnim konceptima.

S problemom proširenja pravnih znanja svakodnevno moraju raditi u svojim aktivnostima

U društvu još nije dovoljno shvatiti mjesto i ulogu pravnih pravni odnos, a to dovodi do činjenice da je potencijal pravnika i odvjetnika u društvu se koristi daleko ne u cijelosti, kao rezultat firma individualni poduzetnici i građani trpe gubitke, dobivaju ponekad nije onaj pravni rezultat, na koji su računali, izradu, primjerice, građanske posao.

U okviru partnerskog programa naši odvjetnici provode pravne savjete na stranici nove Zgrade na pitanja transakcije s nekretninama