Ako Uspiješ Autorska Prava Štite. Ured za autorska prava u SAD-u

Autorskih prava, oblik prava intelektualnog vlasništva, štiti originalnih autorskih radova, uključujući i književna, dramska, glazbena i umjetnička djela, kao što su pjesme, romane, filmove, pjesme, računalne programe i arhitekture. Autorsko pravo ne štiti činjenice, ideje, sistema ili metoda rada, iako se može zaštititi, kako su te stvari izraziti. Cm. okružnicu br, autor članka, koji se pojavljuju na web stranici, mogu biti zaštićeni autorskim pravima. To uključuje proc, umjetnička djela, fotografije i drugih oblika autorstva su zaštićeni autorskim pravima. Postupak za registraciju prava na sadržaj web-stranica može se naći na internetu (ICANN), neprofitne organizacije koja je preuzela odgovornost za naziv domene,