ZASTUPANJE NA SUDUZASTUPANJE NA SUDU

Građani pravo da obavljaju svoje poslove u sudu osobno ili putem zastupnika

Osobni angažman u stvari građanin ne lišavaju ga prava da imaju u ovom slučaju predstavnika. Poslove organizacije vode u sudu njihova tijela koja djeluju u granicama ovlasti koje im je zakonom, drugim zakonskim aktima ili dokumentima, ili predstavnici. Ovlasti organa, vodeći poslove organizacije, oslanjajući se na dokumentima, uredu njihovi predstavnici, a po potrebi dokumentima.

U ime organizacije u sudu djeluje ovlašteni predstavnik likvidacije komisije

Predstavnici u sudu može biti lica, nakon što je pravilno uređene ovlasti za vođenje poslova, osim sljedećih osoba (osim u slučajevima sudjelovanja ih u tom procesu, kao i predstavnici relevantnih zakona ili zakonskih zastupnika):

sudac;

istražitelj;

tužitelj.

Prema proceduralnih zakona sud imenuje odvjetnik kao predstavnik u nedostatku predstavnika kod tuženika, mjesto stanovanja čija je nepoznat, kao i u drugim slučajevima propisanih zakonom